Аудит ІТ інфраструктури підприємств

Наші спеціалісти проводять комплексне обстеження ІТ-інфраструктури компаній і надають деталізований звіт про її стан, виділяють проблемні точки та проводять оцінку ризиків. Після чого формулюють пропозицію з переліком конкретних дій щодо їх усунення та варіантів покращення та оптимізації.

Дані збираються за допомогою автоматизованих програмно-апаратних засобів, вивчення існуючої документації, проведення інтерв'ю з працівниками замовника.

Результатом проведення ІТ аудиту є актуальна оцінка стану та ефективності роботи ІТ-інфраструктури, інформація про слабкі та сильні сторони, пропозиції щодо модернізації та подальшого розвитку, рекомендації щодо налаштування та використання.

Причини для прийняття рішення про проведення аудиту ІТ-інфраструктури

потреба підвищити ефективність використання ІТ-інфраструктури та привести її у відповідність із вимогами бізнесу

оптимізація інвестицій у модернізацію та розвиток ІТ-інфраструктури

•розробка ефективної стратегії розвитку ІТ-інфраструктури компанії

Переваги

отримання незалежної, мінімальної за часом та оптимальної за витратами експертної оцінки поточного стану ІТ-інфраструктури

визначення можливих проблем та шляхів їх усунення

виявлення застарілого або не відповідного бізнес-задачам обладнання та програмного забезпечення

рекомендації щодо внесення змін та покращень у відповідності зі стандартами та референсними моделями виробників обладнання та ПЗ

Послідовність проведення аудиту ІТ-інфраструктури

Під час виконання обстеження група експертів компанії VERNA здійснює збір даних з різних підсистем ІТ-інфраструктури.

•мережева інфраструктура

сервери та системи зберігання даних

інформаційна та мережева безпека

робочі станції

використовуване програмне забезпечення

бізнес-системи

оцінка кваліфікації ІТ персоналу та інше.

Аналіз поточного стану ІТ інфраструктури та рекомендації

На підставі зібраних даних проводиться аналіз поточного стану ІТ інфраструктури, який включає аналіз зібраної інформації про поточний стан ІТ інфраструктури. Наші фахівці аналізують можливості поточної інфраструктури щодо готовності до впровадження нових технологій та відповідність ІТ інфраструктури виявленим вимогам з боку бізнесу.

На підставі аналізу отриманих даних розробляються рекомендації щодо внесення змін у відповідні обстежені підсистеми для приведення в стан, який забезпечить відповідність виявленим бізнес-вимогам та забезпечить можливість впровадження нових технологій. Ми надаємо рекомендації щодо порядку вирішення виявлених проблем залежно від їх критичності та першочерговості.

Зв'яжіться з нами, щоб отримати більше інформації про наші рішення та проєкти

Залишити заявку